.ακούην

ἀκούην , ἀκούω
hear
pres inf act (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἀκουήν — ἀκοή hearing fem acc sg (attic epic ionic) ἀκουή fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀκούην — ἀκούω hear pres inf act (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • GAUGAMELA — locus Persidis, de quo Arrian. Πόλις δὲ ουκ ἦν Γαυγάμηλα, ἀλλὰ κώμη οὐ μεγάλη, οὐδὲ ὀνόμαςτος ὁ χῶρος, οὐδὲ εἰς ἀκουην` ἡδὺ τὸ ὄνομα. Ios. Scalig. ait, Gaugamela, linguâ Assyriacâ cameli intestina significare, rationem subdit, quod ibidem essent… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.